Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja o sončnih elektrarnah Ekonomsko finančna vprašanja o sončnih elektrarnah Tehnična vprašanja o sončnih elektrarnah

Ali je montaža modulov na streho zapletena, oziroma kako pritrdim fotovoltaične module na različne vrste streh ?

Pred naročilom sončnega paketa je potrebno glede na različne vrste kritine izbrati najprimernejšo kljuko za pritrditev nosilnih letev za module.

Iz priložene dokumentacije so razvidni različni načini pritrditve na osnovno konstrukcijo strešne kritine.

Navodila za pritrditev na streho 

Kontakt in vprašanja  

Kam lahko postavim sončno elektrarno?

Najlažje je postaviti sončno elektrarno na obstoječi objekt ali zemljišče v vaši lasti. Postavite jo lahko na streho, integrirano v streho namesto kritine, na fasado za senčilo, kot streho zimskega vrta ali kot samostojni sistem na zemljišču.

Sami lahko preverite kje bi bilo elektrarno smiselno postaviti tako, da poiščete južne, s soncem obsijane lege in ugotovite moteče senčenje iz okolja, kot so drevesa, bližnje stavbe, dimniki, zračniki, bližnji hribi...

Na ravnih strehah je mogoče postaviti konstrukcijo za zagotavljanje optimalnega naklona. Pri poševnih strehah so najprimernejše tiste s slemenom v smeri vzhod-zahod in naklonom od 27 do 30 stopinj.

Na zemljišču so pomembni lega, senčenje in status zemljišča - brez težav boste postavili elektrarno na gradbeni parceli, težave s pridobivanjem dovoljenj pa boste imeli na kmetijskih zemljiščih. Če niste sigurni in ne poznate osnovnih konceptov sončnih elektrarn je najbolje naročiti idejno zasnovo postavitve elektrarne v kateri vam strokovnjak obdela vse robne pogoje, parametre, določi osnovni koncept, simulacijo bodoče generacije električne energije in ekonomski izračun donosa investicije.

Kakšni so realni podatki o sončnem sevanju ?

Pri izračunih moramo biti pozorni na izmerjene podatke, ki so podani v različnih merskih enotah. Najnovejši izmerjeni podatki so podani v člankih »prof.dr. Jože Rakovec, dr. Klemen Zakšek, 2008, Sončni obsevi različno nagnjenih in različno orientiranih sprejemnih površin« prvi in drugi del. Povprečni letni sončni obsev v Sloveniji se giblje med 1306 in 1558 kWh/m2.

Za lažji izračun proizvedene elektrike iz sončne elektrarne preračunamo sončni obsev v povprečni letni energetski donos, ki ga podajamo v merskih enotah kWh/kWp in nam pove koliko kWh proizvedemo iz kWp moči pri povprečnem letnem sončnem obsevanju.

Energetski donos se v Sloveniji giblje od 950 kWh/kWp za slabše lege, do 1150 kWh/kWp za odlične lege.

Kontakt in vprašanja