Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja o sončnih elektrarnah Ekonomsko finančna vprašanja o sončnih elektrarnah

Koliko dobim, če vložim svoje prihranke v bančni depozit za rento, namesto v sončno elektrarno ?

Za primerjavo poglejmo izračun za enak znesek depozita »NLB Depozit za črpanje rente«

NLB Depozit za črpanje rente

Rezultati izračuna

 Znesek depozita

 16.539,00 EUR

 Doba varčevanja

 240 mesecev (20 let)

 Povprečna renta

 90,70 EUR

 Obrestna mera

 3,15%

Izračun upošteva veljavno obrestno mero na današnji dan. Izračun je narejen pod predpostavko, da se obrestna mera v celotnem obdobju varčevanja ne spreminja.

Iz primerjave v investicijo sončne elektrarne je razvidno, da je povprečni mesečni znesek rente investicije v sončno elektrarno, več kot dvakrat višji v primerjavi z depozitom za bančno rento.

Potrebno je še poudariti, da je izračun narejen na trenutno veljavno obrestno mero, ki se spreminja glede na spremembe EURIBOR-a. Tako Banka spreminja obrestno mero glede na trenutno situacijo na finančnih trgih in z vsako spremembo obrestne mere se spremeni tudi renta.

Za nespremenljivo sončno rento vam garantira država s podporo v obnovljive vire energije in narava s sončnim sevanjem !

Kako je z davki na prihodke za fizične osebe ?

Zadnje spremembe in dopolnitve Energetskega zakona, ki so stopile v veljavo v začetku aprila 2010, omogočajo opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije tudi fizičnim osebam. Pogoj za to je, da skupna nazivna električna moč njihovih sončnih elektrarn ne presega 50 kW.

Fizična oseba mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju PRS) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), za njegove proizvodne naprave pa mora proizvajalec pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo in odločbo o dodelitvi podpore.

Tako se v primeru prihodkov iz sončne elektrarne do 50kW, fizična oseba izenačuje s pravnimi in ni več potrebe, da posameznik za ta namen registrira s.p. ali ustanovi podjetje.

Sončna elektrarna je lahko tudi dodatna dejavnost na kmetiji za katere so na voljo dodatne državne subvencije.


Mnenje Davčne uprave RS

Tehnična vprašanja o sončnih elektrarnah