Novice

Nova uredba za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije 2019 Z domačo sončno energijo prihranite pri računu za električno energijo

V strukturi cene za električno energijo, ki jo plačujemo gospodinjstva je vedno več prispevkov in dajatev, ki povečujejo ceno električne energije. Dejanski strošek energije je že manjši od 50% celotnega stroška strukture cene.

http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/799/8071/8903b0021d607c1e0e6c18ff3fe80114/

Z uporabo Domače sončne energije se lahko borite proti povišanju cen električne energije.

S proizvajanjem lastne električne energije se lahko borite proti zvišanju cene, ker na manj porabljene električne energije v kWh, plačujete tudi manj prispevkov, dajatev in davka.

Domača sončna energija je sistem sončne elektrarne, ki je pripravljen za takojšno uporabo. S pomočjo električnega vtikača se priklopi na običajno vtičnico hišnega omrežja električne energije.

S proizvedeno električno energijo iz domače sončne energije, kompenziramo lastni odjem, kar zmanjšuje iz omrežja odvzeto električno energijo in s tem znesek na računu za kupljeno električno energijo.

Poenostavljeno povedano, ko nam sončna elektrarna proizvaja električno energijo in imamo istočasno priključene porabnike električne energije, se energija porabi interno in se količina ne izmeri na števcu. Tako lahko kompenziramo lastni odjem in s tem zmanjšamo račun za elektriko.

Na ta način lahko mesečno prihranimo od 10 do 20 % lastne porabe električne energije in za navedeni odstotek zmanjšamo račun za elektriko.

Z domačo sončno energijo se lahko borite proti rasti cen električne energije