Novice

Nova uredba za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije 2019

Vlada je 21.3.2019 sprejela in izdala novo uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0700?sop=2019-01-0700

Nova uredba se začne uporabljati od 1.5.2019 dalje.

Spodaj navajamo nekaj glavnih sprememb, glede na trenutno veljavno uredbo.

Nova uredba spreminja 11kW omejitev moči na 0,8 kratnik priključne moči odjemnega merilnega mesta, kar pomeni, da bodo lahko postavljali sončne elektrarne tudi porabniki z večjo priključno močjo in izkoriščali sistem samooskrbe.

Pravico do samooskrbe bodo po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna predlagana novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki.

Neto meritev deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Takrat, ko sončna elektrarna proizvaja več električne energije, kot jo objekt troši, viške oddaja v omrežje (podnevi). Ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, pa objekt jemlje električno energijo iz omrežja. Na ta način deluje električno omrežje kot hranilnik električne energije.

Obračunsko obdobje neto meritev zajema celotno koledarsko leto. Ker je proizvedena količina električne energije v sončnih elektrarnah v poletnih mesecih višja kot pozimi, lahko proizvedene viške električne energije, proizvedene poleti, porabimo brezplačno pozimi.

Po sprejetju uredbe o samooskrbi lahko vsakdo postavi sončno elektrarno na svoji stavbi, pri tem pa mu ni treba ustanavljati firme ali se registrirati kot s. p., plačevati dodatnih davkov, se bati odvzema pokojnine, štipendije ali povečanega plačila vrtca.

Net-metering je v različnih različicah uveljavljen že v večjih državah EU (Belgija, Nizozemska, Danska, Italija, Ciper, Grčija, Madžarska, Latvija), uporabljajo ga že skoraj vse zvezne države ZDA in Kanada.

V primeru, da vas zanima sončna elektrarna za samooskrbo, nam pišite in potrudili se bomo, da vam ponudimo kar želite.

www.soncnipaketi.si

Z domačo sončno energijo prihranite pri računu za električno energijo Z domačo sončno energijo se lahko borite proti rasti cen električne energije