Sončni paketi 2 do 5,5 kWp

Sončni paketi, omogočajo optimalno izbiro malih sončnih elektrarn za bodočo energetsko neodvisnost in izkoriščanje kompenzacije lastnega odjema, oziroma zniževanje računa za električno energijo.

Pošljite nam vaše podatke o letni porabi električne energije in vam predlagamo vašo optimalno velikost sončne elektrarne za smooskrbo. 

Sončni paketi vsebujejo:
 

  • Fotonapetostne module,
  • Kovinsko konstrukcijo in pritrdilni material za pritrditev modulov,
  • Ustrezno izbran razsmernik,
  • Solarni kabel, pripadajoče DC in AC razdelilne omarice,
  • Projekt za izvedbo, tehnično dokumentacijo in navodila za montažo ter zagon,
  • Navodila za obratovanje in vzdrževanje,
  • Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev spremembe soglasja za priključitev in podatkov o napravi za smooskrbo.


Sončni paketi so razdeljeni v velikostne razrede glede na razpoložljiv prostor na strehi in moč sončnega paketa, ki je odvisna od lastnega odjema gospodinjstva.

Enofazni sončni paketi so razdeljeni po moči od 2 kWp do 4,6 kWp:

 

Tip sončnega paketa

Razpoložljiv prostor
na strehi (m2)

Število solarnih
modulov

Moč sončne
elektrarne (kWp)

Razsmernik

Cena (€/kWp) brez DDV

 

Od

Do

Od

Do

Od

Do

   

1FP1_P280

15

24

8

14

2,24

3,92

Sb 3600-TL ali MI

1.380,00 €

1FP2_P280

27

34

16

20

4,48

5,60

Sb 4000-TL ali MI

1.220,00 €

1FP3_P280

34

38

20

22

5,60

6,16

SB 5000-TL ali MI

1.200,00 €


Opomba: Končno ceno sončnega paketa dobimo s preprostim izračunom. Za izbrani sončni paket izberemo iz območja števila modulov ustrezno število modulov in to pomnožimo z 0,280 kWp. Rezultat je končna moč sončne elektrarne v enotah kWp. To pomnožimo s ceno €/kWp izbranega paketa in dobimo končno ceno sončnega paketa.

Primer izračuna za sončni paket 1FP1_P280 z 10 moduli:

10 * 0,280 kWp = 2,8 kWp

Končna cena sončnega paketa 1FP1_P280 z 10 moduli 2,8 kWp * 1.380,00 € = 3.864,00 €

V primeru, da želite ponudbo "na ključ", se vam posebej posvetimo. Javite se nam na spodnji kontakt.

Kontakt in vprašanja